تبلیغات
برای اکثر آثار پاپ، یکنواختی هدف مد است، از لباس های یکسان لباس Supremes به لباس Tina Knowles Child's Destiny. به طور سنتی، آواز خواندن به معنی پوشیدن در هماهنگی است. اما به تازگی، گروه های دختر مدرن متوقف تطبیق، انتخاب به جای هر شخصیت هنرمند را با لباس های فردی در آغوش بگیرند. هیچ گروهی این تغییر را بهتر از هارمونی پنجم، گروه چهارم جدول، که با نمایش هایی مانند "ارزش این" و "کار از خانه" را به نمایش گذاشته است، شکل می دهد. اگر چه آنها رنگ هماهنگ و دوست داشتنی Gucci، گروهبانان Normani Kordei، Lauren Jauregui ، آلی بروک و دینا جین هر کدام یک مدرک منحصر به فرد دارند.

Kordei در یک دیدار اخیر به دفتر وگ گفت: "ما بسیار فردی هستیم." "نگاه ما قطعا تکامل یافته است و به ما فرصت می دهد که