تبلیغات
فکر می کنم Wwake، و شما از opals فکر می کنم. آنها معمولا در گوشواره های کوچک، صورتی مانند حلقه ها و گردنبند های زنجیره ای رندر می شوند؛ زمانی که Wing Yau 5 سال پیش خط را راه اندازی کرد، او روند را برای جواهرات رویا و ظریف اپال تنظیم کرد. در حقیقت، شما واقعا نمیتوانید آن را به یک روند دیگر تبدیل کنید؛ اوپال ها هنوز نان و کره Wwake هستند، و ده ها تن از مارک های دیگر سنگ در کار خود را (یا فقط کپی طرح های خود را). اما قطعات پر زرق و برق Wwake به یک نقطه ی شیرین یاری رسانده می شوند: آنها متمایز، کمی آرتی هستند و اغلب قیمت های زیر 500 دلار قیمت دارند، و آنها را به خریدار هزار ساله مقاوم می کند.